Mutare Sakubva Stadium

Longitude: 
32.640246
Latitude: 
-18.997221